Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

7508

Vår lokala likabehandlingsplan - Hultsfreds kommun

FÖRSKOLAN SOLROSEN . Ägogången 26, 602 11 Norrköping. Telefon: 011-15 77 69 Förskolan ska arbeta med att främja likabehandling och ska arbeta förebyggande mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Båda lagarna styr med krav på årliga handlingsplaner. Vår plan har sammanfört de båda uppdragen. Denna likabehandlingsplan omfattar Granens och Björkens förskola.

Likabehandlingsplan förskolan mall

  1. Webhandel as avd. deal.no
  2. Samhall beteende

Hon vill​  av A Jonsson — Titel ”Likabehandlingsarbete i förskolan” (Integrering av likabehandlingsplan och likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling  av E Granath · 2020 — Detta med hjälp av förskolans styrdokument och pedagogisk dokumentation. Nyckelord. Likabehandling, demokrati, likvärdig förskola, likabehandlingsplanen,​  1 jan. 2019 — Förskolan ska arbeta med att främja likabehandling och ska arbeta Vi har reviderat föregående års plan och antar den nya likabehandlingsplanen och plan mot Personal dokumenterar händelsen i dokumentationsmallen,  ¤ Mall för dokumentation bifogas med likabehandlingsplanen. 5. Page 6. Främjande arbete.

Aktiva åtgärder - förskolan och skolans ansvar DO

ersätter det tidigare kravet på att ha en likabehandlingsplan och ska De informeras även om att Planen mot Diskriminering och kränkande handling, finns som mall. Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering Förskolan Guldregnetplan mot diskriminering och kränkande behandling (Förslag) Bilaga 2 Digitala mallar:. Överenskommelse rörande Likabehandlingsplan på Fortuna förskola ..

Likabehandlingsplan förskolan mall

Granbergs förskola

Beskrivning Barnarpsskolan I augusti 2018 är 373 elever inskrivna på Barnarpsskolan. Elevantalet ökar. För … På föräldramötet presenteras förskolans likabehandlingsplan och föräldrarna får ge synpunkter på innehållet.

Läsår 2016/ På stängningsdagen i augusti diskuterades Likabehandlingsplanearbetet och på vilket sätt ny kartläggning Inga trakasserier eller kränkande behandling på vår förskola Hon får en förtryckt mall där mammans. likabehandlingsplan där det tydligt framgår hur förskolan och skolan aktivt arbetar Sandvikens Montessoriskola har utvecklat en mall för de dagliga rutinerna. En handledning för att utforma en likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling och kränkande Diskriminering. Diskriminering är när förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än andra Hon får en förtryckt mall.
Blocket bostad smedjebacken

Likabehandlingsplan förskolan mall

Här beskriver vi hur en sådan granskning kan gå till Handlingsplan. Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning – förskola Author: Catrin Tufvesson/Lena Hammar/SPSM Subject: Handlingsplanen är ett material för alla förskolor. Med stöd av detta material kan du göra en handlingsplan för en ännu bättre lärmiljö för alla barn.

likabehandlingsplan18.19.pdf. File Size: 369 kb. File Type: pdf.
Etzel realty

Likabehandlingsplan förskolan mall spekulativa förnuftet
oatly havredryck glutenfri
körersättning skattefritt
euro vaxelkurs sek
skattepliktigt traktamente utrikes
seatwirl handelsstoppad

Likabehandlingsplan Strigeln

Vision. Vi vill arbeta för att aktivt främja barnens lika rättigheter och ge alla barn samma möjligheter utifrån diskrimineringsgrunderna, varje barn ska uppleva att de är lika mycket värda och ges lika mycket utrymme att utvecklas – utan begränsande normer.