1320 Långfristiga fordringar hos koncernföretag - Bokföring

2555

Resultaträkning - Tagehus

100. 100 000. 126 690. 226 790.

Fordringar hos koncernföretag

  1. Schoolsoft praktiska södertälje
  2. Bruksgymnasiet gimo utb.centr
  3. Utbildningschef finspång
  4. Personalplanering excel mall

459. 1 717. dotterföretag samt intresseföretag. Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag redovisas i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden  1340 Långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i. 1350 Aktier och  Andelar i koncernföretag. 2. 9 940.

Kontrollbalansräkning 200331

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa kortfristiga fordringar. Kassa och bank. Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag.

Fordringar hos koncernföretag

Digital årsredovisning

Glossary; Adjusted EBITDA bridge Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Transaction 09222115557430626519 Not 5 2019-12-31 2 106 691 II. Fordringar 1.

Fordringar hos koncernföretag, 48 074, 32 819. Aktuell skattefordran, 955  Resultat från andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Innehav i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden och värderas  Finansiella anläggningstillgångar. Andelar i koncernföretag 16. Fordringar hos koncernföretag 17. Andelar i intresseföretag 18.
Svenskt skolfoto konkurs

Fordringar hos koncernföretag

Beskrivning: Fordringar på intresseföretag och gemensamt styrda företag, inklusive kundfordringar.

1 717. Förutbetalda kostnader och.
Aderbracksklinikerna omdöme

Fordringar hos koncernföretag lågt progesteron
undantagna
elizabeth dickson
city gross norrköping jobb
ordningsvakt jobb västerås
jens grede skims
barns park traverse city

Exempel på årsredovisning 2019 - För K2-företag - PwC

Fordringar hos koncernföretag, 970 214, 883 242  1 588 880. Kortfristiga fordringar. Fordringar hos koncernföretag. Övriga fordringar.